مركز تحقيقات سلامت جنسی و باروری
۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد
br ENGLISH
اهداف

 

                                       اهداف مركز

 

 * افزايش سهم مركز در دانش توليد شده در حوزه سلامت جنسي و باروري در سطح ملي و بين المللي

 

 * افزايش سهم مركز در جهت ارتقا سطح سواد سلامت و عملكرد جامعه در زمينه هاي مرتبط با سلامت جنسي و باروري

 

 * شناسايي اولويت هاي تحقيقاتي حوزه سلامت جنسي و باروري جامعه

 

 * اجراي تحقيقات بر اساس اولويتهاي نياز سلامت جامعه

 

 * مشاركت با نهاد ها و سازمانهاي ملي و بين المللي در امر تحقيقات مربوط به حوزه سلامت جنسي و باروري

 

 * افزايش آگاهي جامعه در زمينه سلامت جنسي و باروري

 

 * بهبود نگرشهاي جامعه در زمينه سلامت جنسي و باروري

 

 * ارتقاي عملكرد جامعه در زمينه سلامت جنسي و باروري

 

 

1396/09/12
Powered by DorsaPortal